ภาวะไตวายเฉียบพลัน

ภาวะไตวายเฉียบพลัน เป็นภาวะที่เกิดจากการทำงานของไตผิดปกติ ซึ่งหากไม่ได้รับการดูแลรักษาอย่างทันท่วงที อาจจะเกิดอันตรายและผลแทรกซ้อนแก่ผู้ป่วยได้

อย่ามองข้ามโรคไตในสัตว์เลี้ยง | Best Equipment Center Co., Ltd. (BEC)

ภาวะไตวายเฉียบพลัน คือ ภาวะที่มีการสูญเสียการทำงานของไตในช่วงเวลาเป็นชั่วโมงหรือเป็นวัน เป็นผลให้เกิดการคั่งของของเสีย และการควบคุมสมดุลกรดด่าง รวมทั้งปริมาณน้ำและเกลือแร่ในร่างกายผิดปกติ ซึ่งถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีอาจมีอันตรายถึงชีวิตได้ การใช้คำว่า “เฉียบพลัน” นอกจากบ่งถึงช่วงเวลาระยะสั้นที่เกิดขึ้นแล้ว ยังบ่งถึงความเป็นไปได้ที่ไตจะกลับสู่ภาวะปกติได้

สาเหตุของภาวะไตวายเฉียบพลันมีได้หลายสาเหตุ ได้แก่

  1. ความผิดปกติของการไหลเวียนโลหิตในร่างกาย เช่น ผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตต่ำจนเกิดภาวะช็อก ซึ่งสาเหตุอาจเกิดจากการติดเชื้อเสียเลือดจำนวนมาก หรือขาดน้ำอย่างรุนแรงจากท้องเสีย ผู้ป่วยไข้เลือดออกในภาวะช็อก หรือภาวะหัวใจวาย เป็นต้น
  2. การได้ยาหรือสารพิษต่อไต ยาที่พบบ่อย ได้แก่ ยาปฏิชีวนะ ยาแก้ปวดชนิด (NSAIDS)ยาชุด ยาสมุนไพรที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือการได้รับสารทึบแสง ซึ่งยาเหล่านี้มีผลต่อการทำงานของไต โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีภาวะไตเสื่อมอยู่เดิม อาจทำให้มีภาวะไตวายเฉียบพลันซ้ำซ้อนได้
  3. ภาวะไตอักเสบ ซึ่งอาจเกิดจากโรคของโกลเมอรูลัส (glomerular disease)หรือจากการติดเชื้อ ซึ่งอาจเกิดที่ไตเองหรือบริเวณอื่นของร่างกายก็ได้
  4. การอุดตันของทางเดินปัสสาวะ เช่น นิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ ต่อมลูกหมากโต เป็นต้น

ส่วนอาการของผู้ป่วยที่มีภาวะไตวายเฉียบพลัน ส่วนใหญ่จะรู้สึกกระหายน้ำ ปัสสาวะน้อยกว่า 400  ซีซีต่อวัน น้อยกว่าคนปกติ 3 เท่า อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียนจากการที่มีของเสียสะสมในร่างกาย หายใจลำบาก แขนขาบวม หอบ เหนื่อยจากการคั่งของสารน้ำในร่างกาย หากภาวะไตวายเฉียบพลันนั้นมีสาเหตุมาจากภาวะขาดน้ำอาจมีอาการแสดงของภาวะขาดน้ำ อาทิ เหนื่อยง่ายหรืออ่อนเพลีย

วิธีการรักษา โรคนี้มีการรักษาหลายวิธีด้วยกัน ได้แก่

วิธีที่ 1 แพทย์จะทำการรักษาโดยการหาสาเหตุและรีบทำการรักษาที่ต้นเหตุ เพื่อให้ไตสามารถกลับมาทำงานได้เป็นปกติโดยเร็ว และป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ เช่น การหยุดยาที่เป็นสาเหตุ แก้ไขภาวะช็อกและการให้สารน้ำในรายที่มีการขาดสารน้ำ

วิธีที่ 2 แพทย์จะทำการรักษาแบบประคับประคองและรักษาโรคแทรกซ้อน ได้แก่ การควบคุมปริมาณน้ำเข้าออกร่างกายให้สมดุล หลีกเลี่ยงยาที่มีพิษต่อไต รวมทั้งปรับขนาดยาให้เหมาะสมกับการทำงานของไตที่ลดลง แก้ไขสมดุลกรดด่าง ภาวะเกลือแร่ที่ผิดปกติในร่างกาย เป็นต้น

วิธีที่ 3 การให้สารอาหาร พลังงานและปริมาณโปรตีนให้เหมาะสม

และวิธีสุดท้าย คือ การบำบัดทดแทนไต (dialysis) ตามข้อบ่งชี้ เช่น ภาวะที่มีโปแตสเซียมในเลือดสูง ซึ่งหากหาสาเหตุและแก้ปัญหาได้ส่วนใหญ่จะกลับคืนสู่ภาวะปกติได้ หากรับการรักษาล่าช้าก็จะทำให้กลายเป็นภาวะไตวายเรื้อรังได้

            สำหรับผู้ป่วย การดูแลตัวเองเป็นสิ่งสำคัญ ผู้ป่วยควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาและสมุนไพรโดยไม่จำเป็น ถ้าจำเป็นต้องใช้ยาควรปรึกษาแพทย์ และควรตรวจสุขภาพประจำปี หมั่นสังเกตอาการผิดปกติ หากมีอาการที่น่าสงสัยให้รีบมาพบแพทย์ การรักษาตั้งแต่เนิ่น ๆ ก็สามารถทำให้หายกลับมาเป็นปกติได้

ufabet

เปิดมุมมองใหม่ในบ้านเก่า สมัยใหม่อย่างสมดุล

ต่อเติม บ้านเก่า ด้วยความใหม่

ในจังหวะเวลาที่ไม่ใช่ คิดยังไงก็คิดไม่ออก แต่เมื่อถึงจังหวะเวลาที่ใช่ ทุกอย่างช่างเหมาะเจาะและลงตัว การตกแต่งบ้านก็เช่นเดียวกัน หากใช้สายตาในตอนนี้มองกลับไปในตอนนั้น เราอาจไม่อยากใช้ไอเดีย ไม่อยากใช้สีโทนนี้ แต่สำหรับในเวลานั้นไอเดียที่คิด สีที่เลือกคือสิ่งที่ตอบโจทย์ได้เหมาะสมที่สุด อาจเป็นเพราะเวลา มุมมอง วิธีคิด และประสบการณ์ที่ได้เจอไอเดียหลากหลายมากขึ้น จึงเป็นที่มาของการรีโนเวทบ้านเก่าในอดีตให้กลายเป็นบ้านใหม่ในยุคปัจจุบันด้วยสายตาและมุมมองที่เปลี่ยนไป

ออกแบบ : Benta Achitecture
ภาพถ่าย : Tatjana Plitt
เนื้อหา : บ้านไอเดีย

รับออกแบบบ้าน

What Does an inside Designer Do Exactly?

Interior design can be an art and science of improving the inside of a structure to produce a more aesthetically pleasant environment for all those using the room. An interior designer is a person who designs, plans, coordinates and oversees these improvement projects. These projects can be anything, from a room or a whole building to a website or office. There are many different forms of interior designers. Some are actually architects, others are interior decorators, and several are home builders and painters.

Formal training for interior design can provide knowledge on how to choose appropriate materials, how exactly to arrange furniture, how to paint walls, how exactly to use lighting, learning to make rooms large and small, etc. It also provides home elevators architectural principles and mathematics such as for example light, shadow, and color. After one has received formal training for interior design, they will need to get yourself a degree, usually a Bachelors, Masters or PHD. Many interior designers also go on to gain certification in their specific field.

There are many different ways to become an inside designer. ตกแต่งภายใน Many schools offer special programs that bring about a certified interior designer certificate. Most Bachelors Degrees require that the student have at the very least a 3.0 GPA, but some Masters Degrees may require just a GPA of 2.0. In some cases, PHD courses must earn the highest degree of accreditation.

People that have accredited science degrees may find employment as an architect, an inside designer, or project manager for an authorized firm. While there are a lot of design jobs available for architects, in lots of areas an architect is necessary, especially with new construction. PHD graduates with accredited degrees are often considered for top level design positions.


Several universities and colleges offer programs in the Bachelor’s degree program for home design. The program can take around two years to perform and is normally completed in the student’s second year of college. Students must first complete all general education requirements and choose which specific degree program they wish to complete.

A common first-entry course for students thinking about interior design is Furniture Making & Repair. The class includes both technical and practical instruction, giving students the ability to work as an inside decorator. This is usually a class for experienced designers who may curently have furniture designing experience under their belts. Another common option is a Studio Designing and Styling course. This can be a one or two-week program that focuses on the basics of design principles while providing the tools necessary for designing any space. Some studios may even offer courses in installation, carpentry, painting, woodworking, photography and architecture.

The most highly respected of the programs are typically offered by a number of the top schools in the united kingdom, like the Academy of Art University, Graduate Institute of Technology, School of Design and Architecture and Rhode Island School of Design. These programs require more classes and require students to complete a minimum of 90 days of full-time enrollment every year. These schools are the perfect choice for professionals who wish to pursue an effective career in interior design, as many interior designers often start out as interns at an area company. Once full-time enrollment has been obtained, interior designers often end up performing design tasks in residential or commercial spaces frequently.

What does an inside designer do exactly? On an average day, an interior designer’s job will include drafting floor plans, drafting interior lighting and furniture layouts, selecting interior finishes, selecting custom hardware, researching materials and performing any necessary repairs or modifications. An architect can be considered a more “traditional” interior design professional, as they generally begin working on the construction of a home or building from the ground up. While architects might use the skills they have learned during their formal education, they often times use these skills to generate new designs that compliment the prevailing structure. To become an architect, a person must successfully pass the American Society of Architectural Technologists (ASAT) certification exam.

โดราเอมอน เดอะมูฟวี่ ภาคที่39 กระต่ายบนดวงจันทร์

โดราเอมอน มีข่าวใหญ่ว่ายานสำรวจดวงจันทร์จับภาพเงาสีขาวได้ โนบิตะบอกว่ามันคือ “กระต่ายบนดวงจันทร์!” ทว่ากลับโดนทุกคนหัวเราะเยาะใส่… ดังนั้น โนบิตะจึงใช้ “เข็มกลัดชมรมต่างความคิด” หนึ่งในของวิเศษของโดราเอมอนเพื่อสร้างอาณาจักรกระต่ายที่ด้านหลังของดวงจันทร์ อยู่มาวันหนึ่งก็มีเด็กชายปริศนาชื่อว่าลูกะย้ายมาที่โรงเรียน และมุ่งหน้าไปยังอาณาจักรกระต่ายด้วยกันกับพวกโนบิตะ ที่นั่น โนบิตะได้พบกับ เอสพอล กลุ่มเด็กที่มีพลังมหัศจรรย์โดยบังเอิญ
ภายหลังจากที่พวกโดราเอมอนและเอสพอลสนิทสนมกันแล้ว จู่ ๆ ก็มียานอวกาศปริศนาปรากฏขึ้นมา เอสพอลทุกคนถูกจับตัวไป และลูกะเองก็ถูกจับตัวไปเพื่อช่วยให้พวกโดราเอมอนรอดพ้น! สุดท้ายแล้วพวกโนบิตะจะสามารถช่วยลูกะได้หรือไม่!?

• เปิดใจ ทสึจิมุระ มิซึกิ ผู้เขียนบทภาพยนตร์ นักเขียนรางวัลนาโอกิ
“ฉันชอบ “โดราเอมอน” มาตั้งแต่สมัยก่อนเช่นเดียวกับทุก ๆ ท่าน การที่ได้เข้ามารับหน้าที่เขียนบทของภาพยนตร์ของ “โดราเอมอน”และเขียน “ตอนต่อ” จากเรื่องราวที่อาจารย์ฟูจิโกะ เอฟ ฟูจิโอะได้เขียนไว้นั้น สำหรับฉันแล้ว มันเหมือนกับการเขียนตอนต่อของไบเบิ้ลเลยทีเดียว ในตอนที่เขียนไม่ออกด้วยความตื่นเต้นและความกดดันว่า ‘ให้ตัวเองเป็นคนเขียนออกมาได้เลยหรือ’ ฉันได้รับข้อความให้กำลังใจจากอาจารย์มุงิวาระ ชินทาโร่ ผู้ที่ได้ทำงานเป็นผู้ช่วยของอาจารย์เป็นเวลานานว่า
“ขอให้สนุกกับ ‘โดราเอมอน เดอะมูฟวี่’ นะครับ! พวกโดราเอมอนทั้ง 5 คนก็คงเฝ้ารอที่จะได้ไปผจญภัยในโลกใบใหม่ด้วยความตื่นเต้นอยู่อย่างแน่นอน”
…คำพูดนั้นเป็นเครื่องนำทางฉันในการเขียนบทในครั้งนี้ ฉันเขียนบทโดยคิดว่า “ฉันเองก็สนุกกับการเขียนดีกว่า อย่างที่อาจารย์ฟูจิโกะเคยทำ” ทำให้การผจญภัยในโลกแห่งดวงจันทร์กับพวกโดราเอมอนเป็นสิ่งที่สนุกมากสำหรับฉัน
…“โดราเอมอน เดอะมูฟวี่” เริ่มต้นจากปณิธานอันแรงกล้าของอาจารย์ฟูจิโกะ จากนั้นเหล่าศิลปินมากมายได้รับช่วงต่อ สืบทอดต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้ ฉันมีความสุขมากที่ได้รับไม้ต่อ และมีส่วนช่วยในการส่งต่อไปยังรุ่นถัดไป
นวนิยายของฉันทั้งหมดประกอบสร้างขึ้นมาด้วยโดราเอมอนและสิ่งที่อาจารย์ฟูจิโกะสอน หากไม่มีโดราเอมอน ฉันก็คงไม่ได้เขียนนิยายอยู่อย่างที่เป็นในปัจจุบันนี้ และคงไม่ได้เป็นนักเขียนด้วยซ้ำไป ถ้าฉันสามารถตอบแทนสิ่งที่ได้รับมาจากอาจารย์ได้ด้วยภาพยนตร์เรื่องนี้แม้เพียงเล็กน้อย ฉันก็ดีใจแล้ว”

โดราเอมอน

เหา โรคผิวหนังอักเสบจากปรสิต

โรคผิวหนังอักเสบติดเชื้อ

เหา ก็จัดเป็นปรสิตชนิดหนึ่ง ที่มักจะเกิดได้บ่อยในวัยเด็ก แถมยังติดต่อกันได้ง่ายมาก ๆ และแม้เหาจะไม่ใช่โรคที่อันตราย แต่ก็สร้างความรำคาญให้ได้ไม่น้อย เรามาทำความรู้จักโรคเหากันเลย

อย่างไรก็ตาม หากมีอาการคัน หรือมีความผิดปกติกับผิวหนัง ควรปรึกษาแพทย์เพื่อหาสาเหตุและทำการรักษาอย่างตรงจุด ดีกว่าไปซื้อยามาทา มารับประทานเองทั้ง ๆ ที่ยังไม่รู้แน่ชัดว่าเป็นโรคอะไร เพราะโรคผิวหนังอักเสบติดเชื้อมีอยู่หลายโรคด้วยกันเลย

แทงบาคาร่า

โรคหัด

โรคหัด

โรคผิวหนังอักเสบติดเชื้อ

โรคหัด เกิดจากเชื้อไวรัส Measles โดยเชื้อนี้จะปะปนอยู่ในน้ำมูก น้ำลาย และเสมหะของผู้ป่วย และติดต่อกันได้ทางระบบทางเดินหายใจ ซึ่งหากเชื้อเข้าร่างกายไปแล้วจะฟักตัวอยู่ประมาณ 7-14 วัน จึงจะเริ่มออกอาการป่วย เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ตาแดง และเกิดผื่นขึ้นบริเวณใบหน้าและคอ ก่อนจะลามไปทั่วตัว แต่บอกก่อนนะคะว่าโรคหัดและโรคหัดเยอรมัน มีอาการต่างกันและเกิดจากเชื้อไวรัสคนละตัวด้วย

การติดต่อของโรคหัด มักเกิดจากการสัมผัสสารคัดหลั่งจากการไอจามของผู้ป่วยที่ติดตาม­­­พื้นผิว จากนั้นนำไปโดนเยื่อบุ อย่างเช่น การแคะจมูก หรือขยี้ตา แต่ก็สามารถติดต่อทางการหายใจได้หากอยู่ในพื้นที่ปิด และบางครั้งพบว่าแม้ผู้ป่วยจะออกจากห้องนั้นไปหลายชั่วโมงแล้ว แต่ก็ยังมีโอกาสติดเชื้อนี้ได้อยู่

โรคหัดเป็นโรคติดเชื้อที่ติดต่อได้ง่ายมาก ในพื้นที่ปิดหรือคนที่อยู่บ้านเดียวกัน พบว่าอัตราการติดต่อสูงถึง 90% สูงยิ่งกว่าไข้หวัดใหญ่ ซึ่งมีอัตราการติดต่ออยู่ที่ประมาณ 15-30% อีกทั้งการแพร่เชื้อก็สามารถเกิดขึ้นได้ก่อนที่จะปรากฏผื่นขึ้น­­­ตามตัว ทำให้โอกาสที่เราจะหลีกเลี่ยงการติดเชื้อหัดโดยไม่ฉีดวัคซีนป้อ­­­งกันนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย

ufabet

Caught by a Wave รักให้ทันก่อนร่างกายฉันจะอ่อนแรง

Caught by a Wave รักให้ทันก่อนร่างกายฉันจะอ่อนแรง

Caught by a Wave รักให้ทันก่อนร่างกายฉันจะอ่อนแรง

Caught by a Wave รักให้ทันก่อนร่างกายฉันจะอ่อนแรง ซาร่าและลอเรนโซ สองวัยรุ่น ที่ได้เจอกัน ในค่ายหน้าร้อน โดยระหว่างชั่วโมงกิจกรรม ล่องเรือ ใบ ซา ร่ากำเนิด มีลักษณะ กล้าม เป็น ตะคิว ฉับพลัน

ทำให้เรือ ของคุณคว่ำา แล้วก็ตกน้ำ ด้วยความห่วงใย ทำให้ลอเรน โซรีบ ช่วย

คุณ ซาร่าก็เลย เริ่มฉุกคิดได้ว่าอาการ กล้าม อ่อนเพลีย ที่ คุณ เคย มีลักษณะมา

ก่อ นอาจ จะเริ่ม ทวีความร้ายแรง เพิ่มมากขึ้น ด้วย ความหนักใจ คุณ ก็เลย เพียร

พยายาม ปกปิด อาการ ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จากลอเรน โซ แม้กระนั้น ยิ่ง ปิด

มากแค่ไหน มัน ก็ ยิ่ง ไม่ มิด กระทั่งวันหนึ่ง ลอเรน โซรู้ลักษณะของการป่วย ที่

จริง จริง ของ คุณ ทำให้ ทั้งคู่ วัยรุ่น ควรต้องตกลงใจ หาทางต่อสู้ โรค นี้ ไป ร่วมกัน

หรือ สุดท้าย แล้ว ความเกี่ยวเนื่อง ของ ทั้งคู่ คน จะจบ เช่นไร กัน แน่

ท่ามกลางเรื่องราว ความรัก ที่ ดูเหมือนจะ ทำให้เกิด เรื่องเศร้า ใน ส่วนท้าย เรื่อง

ซึ่ง ถ้าหาก คอ แฟน หนัง รัก ที่ เคย ผ่าน หนัง วัยรุน น้ำตา ท่วม หน้าจอ เป็นต้นว่า A

Walk to Remember Five Feet Apart ก็ตาม คงจะ เพียงพอ ทายใจ ทางออก ได้ บ้าง ว่า เคราะห์กรรม

ความรัก ของ ทั้งคู่ ผู้แสดง นี้ อาจ ไม่สวย นัก เท่าใด

Caught by a Wave รักให้ทันก่อนร่างกายฉันจะอ่อนแรงCaught by a Wave

อย่างไรก็ดี Caught by a Wave เลือก จะ พา ผู้ชม ไป ตรวจ ความเกี่ยวพัน

ระหว่าง คู่ พระนาง ได้ น่าดึงดูด พอเหมาะพอควร ที่ สำคัญ หนัง ยังเลือก จะ ให้น้ำ

หนัก ไป ที่ นักแสดง คนแก่ ไม่ว่า จะ เป็น บิดามารดา ของ ซา ร่า ที่ เป็นห่วง บุตรสาว

แม้กระนั้น ก็ บากบั่น ทำความเข้าใจ ความรัก ของ วัยรุ่น ที่คาดหวัง จะ เจอ รัก กับ

ชาย ที่ ตนเองตกหลุมรัก ( ขั้นต่ำา สักหนึ่งครั้ง ใน ชีวิต) หรือ วิธีการทำ ให้ ผู้แสดง

อย่าง ลอเรน โซ พบว่า ซา ร่านั้น เป็น รัก คราวแรก ที่เขา ไม่สามารถที่จะ รักษา

ความรัก คราวนี้ ให้ยืนยงไป ชั่วกัลปวสาน ได้

ทีเด็ด ของ หนัง เป็น การ ไม่ยินยอม ปลดปล่อย ให้ นักแสดง อย่าง ซา ร่า เปลี่ยน

เป็น คนไข้น่าสังเวช ที่ ผู้ชม จำต้อง โหยห้เสียน้ำตา ให้ แม้กระนั้น “การตัดสิน

ใจ” ทำบางสั่ง ของ คุณ ทำให้ ผู้ชม ได้ แลเห็น ว่า ท้ายที่สุด แล้ว ไม่ว่า ชีวิต ของ

พวกเรา จะ ยืนยาว หรือ สั้น มากแค่ไหน การ ให้ท่าน ค่า กับ ตนเอง การรวบรวม

ความอาจหาญ เพื่อ ประจันหน้า กับ ข้อเท็จจริง รวมทั้งเดิน ออกไป ทำ ในสิ่งที่

ตนเอง ประสงค์ นั้น เป็น สิ่งจำเป็น ที่สุด ใน ชีวิต ไม่ว่าตอนท้าย แล้วความเพียร

พยายามดังที่ได้กล่าวผ่านมาแล้ว บางครั้งก็อาจจะ เป็น ช่องทาง ในที่สุด ใน ชีวิต

ตามที่ แต่ว่า ขั้นต่ำ ก็ บางครั้งอาจจะดียิ่งกว่า การจาก โลกนี้ ไป แล้ว ยัง มิได้ ทำ

ใน สิ่งที่ตัวเราเอง ต้องการ ทำ มา ตลอดชีพ นั่นเอง

โรคแผลพุพอง (Impetigo)

โรคแผลพุพอง (Impetigo)

โรคผิวหนังอักเสบติดเชื้อ

โรคแผลพุพอง เกิดจากเชื้อแบคทีเรียเจ้าถิ่นที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น จากการที่เราดูแลสุขอนามัยได้ไม่ดี ความชื้นในอากาศที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย อากาศร้อน หรือเป็นผลมาจากแผลเล็ก ๆ ที่ลุกลามจนทำให้เกิดแผลเป็นตุ่มหนองหรือตุ่มน้ำใส ก่อนแผลนั้นจะค่อย ๆ ตกสะเก็ดและก่อตัวเป็นแผลแห้งติดแน่น

โดยส่วนใหญ่แผลพุพองจะเกิดขึ้นที่หน้า แขน ขา และสามารถติดต่อจากแผลลามไปยังบริเวณอื่นได้จากการแคะ แกะ เกา อย่างไรก็ดีโรคแผลพุพองเกิดได้บ่อยในเด็กก่อนวัยเรียน และพบในผู้ใหญ่น้อยมาก ส่วนวิธีรักษาโรคแผลพุพองทำได้โดยใช้ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียชนิดทา ร่วมกับการรับประทานยาปฏิชีวนะเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อ

สมัครบาคาร่า

แบบบ้านชั้นเดียวราคา 650,000 บาท

แบบ บ้านชั้นเดียว ยกพื้นสูงหลังนี้ ได้มาจากน้ำพักน้ำแรง ลูกสาวสุดกตัญญูที่ต้องการสร้างบ้านให้พ่อกับแม่ได้อยู่อย่างสบาย ฮั่นแน่ แต่เห็นกว้างขวาง สวยงาม ประกอบด้วย 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ และ 1 ห้องครัวไทยขนาดใหญ่อย่างนี้ เธอใช้งบไปเพียง 650,000 บาทเท่านั้น ที่สำคัญทุกคนในบ้านมีส่วนร่วมในการเลือกวัสดุและตกแต่ง แถมยังซ่อนฟังก์ชันห้องเก็บของไว้ที่ชั้นใต้ดินอีกต่างหาก บอกเลยทั้งสวย ทั้งครบ ทั้งคุ้ม ทั้งประหยัด มั่นใจว่าคุณพ่อกับคุณแม่ต้องภูมิใจมากแน่นอน

สำหรับคนที่มีงบประมาณจำกัด แต่ก็อยากสร้างบ้านให้ตัวเองสักหลัง วันนี้กระปุกดอทคอมมี แบบบ้านชั้นเดียวราคาประหยัด มาให้ชมกัน ไว้เป็นไอเดียให้กับคนงบน้อยที่อยากมีบ้านเป็นของตัวเอง จาก 10 แบบบ้านชั้นเดียวราคาประหยัด เริ่มตั้งแต่แบบบ้านราคาไม่เกิน 3 แสน แต่ไม่เกินล้าน ซึ่งต้องขอบอกไว้ก่อนว่าราคาก่อสร้างขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นค่าที่ดิน ค่าแรง และค่าวัสดุก่อสร้าง เพราะฉะนั้นงบที่ใช้อาจแตกต่างกัน ส่วนตอนนี้มาชมพร้อม ๆ กันค่ะว่าพวกเขาสร้างบ้านชั้นเดียวราคาถูกได้อย่างไรให้ออกมาสวยงาม ครบครัน และน่าอยู่ได้ขนาดนี้

หลายคนๆที่กำลังสนใจ อยากจะตกแต่งห้อง แต่ก็ยังสับสนไม่รู้ว่าจะเลือกการตกแต่งสไตล์ไหนดี แบบไหนที่จะตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์เราที่สุด วันนี้เราจะพามารู้จัก กับ 10 สไตล์การตกแแต่งบ้าน ยอดนิยม  ถูกใจแบบไหนคงต้องขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคน รักแบบไหนชอบแบบไหน ลองไปดูกันเลยจ้า

LOFT STYLE

LOFT สไตล์เท่ ๆ ที่มีต้นแบบมาจากโรงงานหรือโกดังในสมัยก่อน เน้นโทนสี นํ้าตาล ขาว เทา ดำ โดยจะเน้นโครงสร้างของสถาปัตยกรรมภายในเป็นหลัก ตั้งแต่การทำโครงสร้างของอาคาร โครงสร้างหลังคา โครงสร้างของเพดาน เสา รวมถึงเหล็กต่าง ๆ ให้ดูมีความดิบ โดยจัดวางพื้นที่แบบปลอดโปร่ง

การตกแต่งสไตล์ลอฟ์ทเน้นการเปิดพื้นที่ให้โล่งกว้าง ลักษณะคล้ายๆ กับโกดังหรือโรงงานที่มีเพดานสูงๆ เพื่อให้ระบายอากาศได้ดี รวมไปถึงทำให้บรรยากาศในบ้านดูปลอดโปร่งและสว่างมากขึ้น และเมื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการออกแบบภายในบ้าน ควรทำพื้นที่ชั้นล่างให้เปิดโล่งไปจนถึงชั้นลอยหรือพื้นที่ใต้หลังคา บางครั้งอาจกรุฝ้าเพดานให้สูงเอียงไปตามโครงหลังคาตามความเหมาะสมด้วยเช่นกัน

สถาปนิก

3 อันดับ หนังรักโรแมนติกเก่าๆหวานๆ

3 อันดับ หนังรักโรแมนติกเก่าๆหวานๆ3 อันดับ หนังรักโรแมนติกเก่าๆหวานๆ

หนังรักโรแมนติกเก่าๆหวานๆ เดือนกุมภาพันธ์ เดือนที่มีความรัก แน่ๆ ว่า ผู้คนจำนวนมาก อาจ จุดโฟกัส ไป ใน วันที่ 14 เป็นวันแห่งความรัก วันวาเลนไทน์ สากล ที่ ผู้คน ทั่วทั้งโลก ร่วมใจ บอก รักกัน วาเลนไทน์ ปีนี้

วันนี้เราจึงจะมาแนะนำ หนังรักโรแมนติกเก่าๆหวานๆ

1.About Time

มีชื่อไทยว่า ย้อนเวลา ให้คุณ (ปิ๊ง ) รัก ผลงาน การดูแล ของ ริ

ชาด เคอร์ทิส ผู้ครอบครอง ผลงาน Love Actually แสดงนำ โดยเจ้าแม่หนัง

รอม คอม ราเชล แม็คอดัมส์ แทบกัน คู่ กับ โดห์นัลล์ กลีส้น เล่า ถึง ทิม ชาย

หนุ่มวัย 21 ปี ที่คันพบว่าเขา สามารถ เดินทาง ผ่านเวลา รวมทั้ง เปลี่ยน แปลง

สิ่ง ที่เกิด ขึ้น รวมทั้ง สิ่ง ที่ เคย เกิดขึ้นอยู่กับตนเอง ได้ การตัดสินใจ ของเขา

สำหรับในการ ทำให้โลก ใบ นี้ น่า อยู่ ขึ้น ด้วย การ หา แฟน ซัก คน กลับ ไม่ใช่เรื่อง

ง่ายอย่างที่คิด

หนัง เอ๋ยถึง ความรัก ทั้งยัง ใน มุม ของ วัยรุ่น แล้วก็ บิดา ลูก ราเชล กับ โดห์นัลล์

เคมีถูกกันมากมาย หนังมิได้ตั้งใจ หัวข้อการ เดินทาง ผ่าน เวลา แม้กระนั้น เน้น

ถึง การเห็นคุณประโยชน์ ของ ช่วง ดัง ชื่อ ภาพยนตร์ มันเลยกลาย เป็น หนัง รัก โร

แมนติก ในใจ ผู้ชม ได้อย่างง่ายๆ อ๋อ เพลง ประกอบ หนัง ใน ประเด็นนี้ ก็เนื่องจาก

ว่ามากมายนะ โดยยิ่งไปกว่านั้น How Long Will I Love You ที่ ภายหลังจาก

หนัง ฉาย ก็ ถูก นำไปใช้เปิด ใน งานสมรส ทั้งโลกเลย

2.You Are the Apple of My Eye

ภาพยนตร์รัก จากไต้หวัน ที่ สร้างมาจาก ผลงาน ของ นักประพันธ์ ออนไลน์ ที่ ใช้นาม ปาก กว่า กิด เดน ส์ หรือ ที่ ใน ภาษาจีนเป็น เก้ากระบี่ ของ เคอจิ่งเถิง ซึ่งถัดมาเขาได้รับ หน้าที่ ควบคุมฉบับหนัง

ด้วยตัวเอง แถมยัง ดึง Wan Wan นักประพันธ์ สาวมีชื่อ ที่เป็นเพื่อน ของ เขา

มาร่วม แสดง ด้วย ส่วน คู่ พระนาง ได้ เฉิน เหยี่ยน ซี จับคู่ กับ เคอ เจิ้นตง หนัง

ทำ รายได้ถล่มทลาย ครอบครอง ลำดับแรกๆ ในบ้าน กำเนิด เมื่อปี 2011 แถม ยัง

สร้าง ประวัติศาสตร์ เป็น หนัง บอก ภาษาจีน ที่ ทำรายได้ สูงสุด ชั่วกัลปวสาน ของ

ประเทศฮ่องกง ใน ปีนั้น รวมทั้งยัง บรรลุความสำเร็จ จาก การ เข้าฉาย ทั่ว ทวีป

เอเชียดูหนังออนไลน์

เรื่องราว เริ่ม เมื่อ ปี 1994 กับ ความรัก ยุ่งๆ ของ กรุ๊ป สหาย เด็กนักเรียน มัธยม

เมื่อ สาว สุด ป็ อบ ประจำ ชั้น อินเลิฟ กับ ชายหนุ่ม จอม เกกมะเหรกเกเร ประจำ

ห้อง พวกเขา จำเป็นต้อง ใช้ความบากบั่น เป็นอย่างมาก สำหรับเพื่อการ ปรับ

พฤติกรรม เข้าพบ กัน ผ่าน ช่วงเวลา หลายปี๊ พร้อมกัน กับ เบื้องหลัง ที่ เป็นตอน

เรื่อง สำคัญ ต่างๆ ของ ไต้หวัน รวมทั้ง โลก ตัวหนัง บอก ถึง รัก ที่แรก มิตรภาพ

ความฝัน ออกมาได้อบอุ่น สำหรับ เฉิน เหยี่ยน ซี รูปลักษณ์ บางที่อาจมิได้

งามบาดใจชาย แต่ทว่า การแสดง ของ คุณ งาม มากมาย เหมือนกันกับ เคอ

เจิ้นตง ในมาด กวนๆ แม้กระนั้น ยิ้ม หน ผู้หญิง หัวใจ ละลาย

3.The Notebook

ปาฏิหาริย์ บันที่ก รัก ภาพยนต รัก โรแมนติก ที่ ผลิตมาจากนิยาย ของ นิโคลัส สปาร์ค ส์ เจ้าพ่อนิยาย รัก คนประเทศอเมริกา ผลงาน การดูแล ของ นิค ค้างสซาเว็ทส์ แสดงนำ โดย ราเชล แม็คอดัมส์ การเปิดตัวคุณ

สู่ตำแหน่ง เจ้าฟ้าหญิง ที่ แวดวง หนัง โรแมนติก คอเมอดี้ กับ ไรอัน กอ สลิ่ง ที่

เวลานี้ ยังไว้หนาว หนวดเครา เป็น ฮิปเตอ ร์หลง สมัย (ข่าวสารว่าหนัง ประเด็นนี้

ทำให้ ราเชล ไร อัน คบ กัน ใน ชีวิตจริง อยู่ ตอน หนึ่ง ) เรื่องราว ความรักต่าง ชน

ชั่นสุด คลาสสิก ของ โน อา กับ แอลลื่ ที่อมตะยืนยาว หลาย ศตวรรษ มาพร้อม

กับสมุดเล่มหนึ่ง

ถึงแม้ตัวหนัง จะ เป็นเม โลด รา ม่า ที่ มีความน้ำเน่า อยู่ บ้าง แต่ว่า ความหวาน

ของฉากต่างๆ ก็ มองสวย (ฉากกระโจน จูบ กึ่งกลาง ฝน ของ ทั้งสองถูก MTV

ชูให้กระเป้า น Best Kiss Award ) สร้างความซาบซึ้ง ให้ผู้ชมได้ดิบได้ดี เคมี

ของ ไรอัน กับ ราเชล เหมาะดีสุดๆ ข้างชายมี สายตา อบอุ่น ข้างหญิงมีรอย

ยิ้ม ทรง เสน่ห์ ดนตรีกับ เพลงประกอบ ภาพยนตร์ ก็ เชิญชวน เคลิ้บ เคลิ้ม ราย

ละเอียด ก็ ประทับใจ ประเภท ผู้ใดกัน บ่อน้ำตาตื้น จัดเตรียม ทิชชู่ เอาไว้ได้เลย